บทความวิชาการ

ค้นหา :
 
Stem Cells in Toxicology: Part1 [downloaded : 99 ]

Stem Cells in Toxicology: Part1
Fundamental Biology and Practical Considerations 

Stem Cells in Toxicology: Part2 [downloaded : 87 ]

Stem Cells in Toxicology: Part2
Fundamental Biology and Practical Considerations 

The effects of Cytokine-induced killer cells in the treatment of cholangiocarcinoma [downloaded : 3015 ]

การศึกษาผลของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ถูกกระตุ้นด้วยสารซัยโตคายด์ให้เป็นคิลเลอร์เซลล์ซีไอเค (CIK) เพื่อใช้รักษาร่วมกับการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี (Cholangiocarcinoma)

ดร. นพ.กวิญ ลีละวัฒน์ 
พิมพ์ในวารสารกองการแพทย์ทางเลือกพ..๒๕๕๕

ข้อคิดเกี่ยวกับเซลล์บำบัด โดย ดร.นพ.พัฒนาเต็งอำนวย [downloaded : 4495 ]

ข้อคิดเกี่ยวกับเซลล์บำบัด โดย ดร.นพ.พัฒนาเต็งอำนวย

พิมพ์ใน วารสารกองการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.๒๕๕๕

งานวิจัยการรักษาเบาหวานด้วยสเต็มเซลล์ โดย พญ.จุลี จตุวรพัฒน์ โรงพยาบาลกรุงเทพ [downloaded : 4992 ]

งานวิจัยการรักษาเบาหวานด้วยสเต็มเซลล์ โดย พญ.จุลี จตุวรพัฒน์  โรงพยาบาลกรุงเทพ
พิมพ์ใน วารสารกองการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.๒๕๕๕

เรื่องของเซลล์มนุษย์และสเต็มเซลล์ โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ วรคามินทร์ [downloaded : 2956 ]

เรื่องของเซลล์มนุษย์และสเต็มเซลล์ โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ วรคามินทร์
พิมพ์ใน วารสารกองการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.๒๕๕๕

Experience (German) in Fresh cells Therapy [downloaded : 35 ]

เซลล์บำบัดในประเทศเยอรมัน
Experience (German) in Fresh cells Therapy
โดยนายแพทย์บัญชา   แดงเนียม

Cell therapy clinical trials–2014 Report [downloaded : 35 ]

Cell therapy clinical trials – 2014 Report 

Cell Therapy in Endocrine Disease [downloaded : 54 ]

Cell Therapy in Endocrine Disease
By Chatdanai Musigchai, MD