วัตถุประสงค์หลักของสมาคมเซลล์บำบัดไทย

สมาคมเซลล์บำบัดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ได้รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ จ.5067/2555
โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2/58 อาคารแบงคอคเมดิเพล็กซ์ ซ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันสำนักงานเลขที่ 184/208 ชั้น 30 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

วัตถุประสงค์หลักของสมาคมดังต่อไปนี้